k.ú.: 623776 - Čichtice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550809 - Bavorov NUTS5 CZ0316550809
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3117 - Vodňany
Pověřený obecní úřad 31171 - Vodňany

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 2611247
zahrada 82 60881
ovoc. sad 2 8229
travní p. 88 1015723
lesní poz 128 2609532
vodní pl. nádrž umělá 1 338
vodní pl. rybník 11 262767
vodní pl. tok přirozený 2 20331
vodní pl. tok umělý 4 1428
vodní pl. zamokřená pl. 9 27366
zast. pl. společný dvůr 1 150
zast. pl. zbořeniště 3 501
zast. pl. 110 49081
ostat.pl. jiná plocha 57 54344
ostat.pl. manipulační pl. 8 15201
ostat.pl. neplodná půda 158 216269
ostat.pl. ostat.komunikace 69 112636
ostat.pl. pohřeb. 1 1439
ostat.pl. silnice 5 38776
ostat.pl. zeleň 14 6130
Celkem KN 808 7112369
PK 825 3370271
GP 25 178094
Celkem ZE 850 3548365
Par. DKM 245 138340
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. rod.dům 21
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 11
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 109
LV 224
spoluvlastník 454

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.11.2019 intravilán
S-SK GS 1:2880 1837


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 03/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 17.05.2022 06:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.