k.ú.: 623784 - Čikov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590495 - Čikov NUTS5 CZ0634590495
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6107 - Náměšť nad Oslavou
Pověřený obecní úřad 61071 - Náměšť nad Oslavou

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 293 5418075
zahrada 109 71233
travní p. 125 454686
lesní poz les s budovou 24 1007
lesní poz 75 3050099
vodní pl. nádrž umělá 10 27313
vodní pl. rybník 4 6763
vodní pl. tok přirozený 17 33145
vodní pl. tok umělý 7 5219
zast. pl. společný dvůr 1 2268
zast. pl. zbořeniště 7 2033
zast. pl. 176 89647
ostat.pl. jiná plocha 15 18607
ostat.pl. manipulační pl. 17 46280
ostat.pl. neplodná půda 48 234366
ostat.pl. ostat.komunikace 107 154682
ostat.pl. silnice 19 60512
Celkem KN 1054 9675935
Par. KMD 1054 9675935
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. rod.dům 16
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 26
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 44
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 194
byt.z. byt 8
Celkem JED 8
LV 220
spoluvlastník 284

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2012
Ost. 1:2500 31.12.1906 27.09.2012 intravilán 1:1250
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1906


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 22.05.2022 10:06

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.