k.ú.: 623792 - Čilec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Nymburk email: kp.nymburk@cuzk.cz
Palackého třída 54/255, 28837 Nymburk telefon: 325501001 fax:325513624

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3208 - Nymburk NUTS4 CZ0208
Obec 599671 - Čilec NUTS5 CZ0208599671
Pracoviště 208 - Nymburk

Obec s rozšířenou působností 2118 - Nymburk
Pověřený obecní úřad 21181 - Nymburk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 346 4224042
zahrada 110 111407
ovoc. sad 1 9839
travní p. 2 666
lesní poz 1 29890
vodní pl. nádrž umělá 2 4724
vodní pl. tok přirozený 1 4493
vodní pl. tok umělý 3 3558
zast. pl. zbořeniště 2 677
zast. pl. 138 76035
ostat.pl. jiná plocha 26 36348
ostat.pl. manipulační pl. 1 5451
ostat.pl. neplodná půda 3 3996
ostat.pl. ostat.komunikace 103 75308
ostat.pl. pohřeb. 1 1982
ostat.pl. silnice 1 15796
Celkem KN 741 4604212
Par. KMD 741 4604212
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 107
č.p. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 138
LV 243
spoluvlastník 510

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 20.04.2016
THM-V 1:2000 19.02.1976 20.04.2016
S-SK GS 1842 18.02.1976 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Nymburk.

vypočteno: 20.05.2022 19:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.