k.ú.: 623865 - Číměř - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 546101 - Číměř NUTS5 CZ0313546101
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31052 - Nová Bystřice

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 147 1538681
zahrada 123 112880
ovoc. sad 4 5942
travní p. mez, stráň 6 13750
travní p. 506 3283050
lesní poz 726 6813222
vodní pl. rybník 30 85540
vodní pl. tok přirozený 11 11253
vodní pl. tok umělý 61 66452
vodní pl. zamokřená pl. 11 19625
zast. pl. 305 77839
ostat.pl. jiná plocha 153 184936
ostat.pl. manipulační pl. 6 20873
ostat.pl. neplodná půda 239 376345
ostat.pl. ostat.komunikace 146 126260
ostat.pl. pohřeb. 1 2309
ostat.pl. silnice 41 163944
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 8961
ostat.pl. zeleň 5 382
Celkem KN 2524 12912244
Par. DKM 2030 6345006
Par. KMD 494 6567238
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. rod.dům 130
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 12
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 13
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 76
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 4
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo hráz ohr 3
Celkem BUD 302
byt.z. byt 26
Celkem JED 26
LV 284
spoluvlastník 360

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.03.2009 lesy
DKM 1:1000 16.03.2009 intravilán
DKM-KPÚ 17.10.2008 1:1000 19.12.2008 *) JPÚ mimo lesy a intravilán
S-SK GS 1:2880 1900 19.03.2009


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 16.07.2024 15:23

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.