k.ú.: 623890 - Číměř nad Jihlavou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590509 - Číměř NUTS5 CZ0634590509
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61133 - Třebíč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 6 549
orná půda 213 2800472
zahrada 96 61513
travní p. mez, stráň 39 21445
travní p. 70 246579
lesní poz les s budovou 2 77
lesní poz 345 823960
vodní pl. nádrž umělá 2 2394
zast. pl. 115 48775
ostat.pl. jiná plocha 52 50469
ostat.pl. manipulační pl. 1 571
ostat.pl. mez, stráň 28 63618
ostat.pl. neplodná půda 46 73898
ostat.pl. ostat.komunikace 84 97158
ostat.pl. silnice 5 44370
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 940
Celkem KN 1105 4336788
Par. DKM 1105 4336788
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 69
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 10
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 2
Celkem BUD 114
LV 162
spoluvlastník 212

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.04.1995 ZMVM
Ost. 1:2500 31.12.1941 01.04.1995 extravilán-scelení
S-SK ŠS 1:2880 1835 01.04.1995


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 27.05.2022 19:57

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.