k.ú.: 623962 - Čistá u Rakovníka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Rakovník email: kp.rakovnik@cuzk.cz
Na Sekyře 2123, 26901 Rakovník telefon: 313521611 fax:313521612

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3212 - Rakovník NUTS4 CZ020C
Obec 541699 - Čistá NUTS5 CZ020C541699
Pracoviště 212 - Rakovník

Obec s rozšířenou působností 2121 - Rakovník
Pověřený obecní úřad 21214 - Rakovník

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 468 8548594
zahrada 276 173398
ovoc. sad 16 46640
travní p. 182 674796
lesní poz les(ne hospodář) 6 10401
lesní poz ostat.komunikace 6 9458
lesní poz 180 1832067
vodní pl. nádrž umělá 12 35080
vodní pl. rybník 8 45130
vodní pl. tok přirozený 2 3351
vodní pl. tok umělý 37 69173
vodní pl. zamokřená pl. 1 7
zast. pl. společný dvůr 15 2217
zast. pl. zbořeniště 18 3909
zast. pl. 628 178356
ostat.pl. dráha 5 113030
ostat.pl. jiná plocha 295 258598
ostat.pl. manipulační pl. 35 59669
ostat.pl. neplodná půda 99 140918
ostat.pl. ostat.komunikace 133 298818
ostat.pl. pohřeb. 1 2992
ostat.pl. silnice 9 90548
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 34408
ostat.pl. zeleň 29 20272
Celkem KN 2470 12651830
Par. DKM 2470 12651830
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 279
č.p. byt.dům 7
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 7
č.p. rod.dům 31
č.p. tech.vyb 1
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 3
č.e. rod.rekr 71
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 32
bez čp/če jiná st. 69
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 53
rozestav. 1
Celkem BUD 580
byt.z. byt 33
byt.z. garáž 4
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 38
LV 649
spoluvlastník 930

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 11.10.2016 1:1000 14.10.2016 *)
DKM 1:1000 08.11.2012
ZMVM 1:2000 01.01.1990 14.10.2016
S-SK GS 1:2880 1841 01.01.1990


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Rakovník.

vypočteno: 17.05.2022 15:44

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.