k.ú.: 624004 - Čistá u Litomyšle - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Svitavy email: kp.svitavy@cuzk.cz
Lanškrounská 2a/1900, 56802 Svitavy telefon: 461544011 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3609 - Svitavy NUTS4 CZ0533
Obec 577944 - Čistá NUTS5 CZ0533577944
Pracoviště 609 - Svitavy

Obec s rozšířenou působností 5307 - Litomyšl
Pověřený obecní úřad 53071 - Litomyšl

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 452 12514925
zahrada 715 441950
ovoc. sad 53 208942
travní p. 596 2450702
lesní poz les s budovou 1 40
lesní poz ostat.komunikace 5 4009
lesní poz 715 7637938
vodní pl. nádrž umělá 3 14351
vodní pl. tok přirozený 23 81044
vodní pl. tok umělý 3 7742
zast. pl. společný dvůr 6 1334
zast. pl. zbořeniště 54 14600
zast. pl. 539 172986
ostat.pl. jiná plocha 204 146570
ostat.pl. manipulační pl. 95 304229
ostat.pl. neplodná půda 145 331119
ostat.pl. ostat.komunikace 575 724329
ostat.pl. pohřeb. 1 3830
ostat.pl. silnice 66 150410
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 10646
ostat.pl. zeleň 6 1158
Celkem KN 4263 25222854
GP 4 44554
Celkem ZE 4 44554
Par. DKM 1341 16656637
Par. KMD 2922 8566217
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 155
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 169
č.p. rod.rekr 3
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 22
bez čp/če doprava 3
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če zem.stav 66
Celkem BUD 516
byt.z. byt 24
obč.z. byt 2
Celkem JED 26
LV 771
spoluvlastník 1145

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2017
DKM-KPÚ 15.11.2017 1:1000 15.11.2017 *)
S-SK GS 1:2880 1839 14.12.2017


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Svitavy.

vypočteno: 19.05.2022 14:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.