k.ú.: 624021 - Čivice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 558770 - Dobříč NUTS5 CZ0325558770
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32063 - Plasy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 545 2926961
zahrada 70 53743
travní p. 50 165813
lesní poz les s budovou 2 144
lesní poz 49 462588
vodní pl. nádrž umělá 1 532
vodní pl. tok přirozený 5 117644
vodní pl. tok umělý 10 2962
vodní pl. zamokřená pl. 2 2010
zast. pl. společný dvůr 3 89
zast. pl. zbořeniště 3 636
zast. pl. 91 48689
ostat.pl. jiná plocha 27 14786
ostat.pl. manipulační pl. 16 27759
ostat.pl. neplodná půda 120 75455
ostat.pl. ostat.komunikace 165 62100
ostat.pl. pohřeb. 1 845
ostat.pl. silnice 30 26008
ostat.pl. zeleň 6 1452
Celkem KN 1196 3990216
Par. DKM 1196 3990216
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 4
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 12
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 91
LV 130
spoluvlastník 173

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.10.2003
ZMVM 1:2000 01.12.1983 28.10.2003
S-SK GS 1:2880 1839 01.12.1983 ,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 26.05.2022 07:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.