k.ú.: 624039 - Čižice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-jih email: kp.pjih@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3406 - Plzeň-jih NUTS4 CZ0324
Obec 557641 - Čižice NUTS5 CZ0324557641
Pracoviště 406 - Plzeň-jih

Obec s rozšířenou působností 3210 - Přeštice
Pověřený obecní úřad 32101 - Přeštice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 529 1236567
zahrada 355 216483
ovoc. sad 4 5588
travní p. 260 259091
lesní poz les s budovou 12 487
lesní poz 155 498900
vodní pl. nádrž přírodní 4 1700
vodní pl. nádrž umělá 2 1772
vodní pl. rybník 1 893
vodní pl. tok přirozený 121 105172
vodní pl. tok umělý 7 1139
zast. pl. společný dvůr 1 153
zast. pl. zbořeniště 1 244
zast. pl. 430 85357
ostat.pl. jiná plocha 121 61824
ostat.pl. manipulační pl. 15 11187
ostat.pl. neplodná půda 151 48419
ostat.pl. ostat.komunikace 278 73671
ostat.pl. pohřeb. 4 2567
ostat.pl. silnice 52 29632
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 4193
ostat.pl. zeleň 12 864
Celkem KN 2523 2645903
Par. DKM 2523 2645903
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 212
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 152
bez čp/če garáž 23
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 433
LV 498
spoluvlastník 650

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.06.2013
THM-G 1:2000 30.07.1979 28.06.2013
S-SK GS 1:2880 1838 31.07.1979


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-jih.

vypočteno: 24.05.2022 14:29

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.