k.ú.: 624047 - Nebílovský Borek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Plzeň-město email: kp.pmesto@cuzk.cz
Radobyčická 12/2465, 30100 Plzeň telefon: 377162111 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3405 - Plzeň-město NUTS4 CZ0323
Obec 539741 - Štěnovický Borek NUTS5 CZ0323539741
Pracoviště 405 - Plzeň-město

Obec s rozšířenou působností 3209 - Plzeň
Pověřený obecní úřad 32092 - Starý Plzenec

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 349 1037469
zahrada 106 73465
travní p. 153 267417
lesní poz 111 1749173
vodní pl. nádrž umělá 3 3270
vodní pl. tok přirozený 24 3756
zast. pl. zbořeniště 2 779
zast. pl. 155 45276
ostat.pl. jiná plocha 123 93207
ostat.pl. manipulační pl. 25 18580
ostat.pl. neplodná půda 58 21663
ostat.pl. ostat.komunikace 131 35833
ostat.pl. pohřeb. 1 3
ostat.pl. silnice 46 44263
ostat.pl. zeleň 6 2910
Celkem KN 1293 3397064
Par. DKM 1293 3397064
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 94
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 2
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 152
byt.z. byt 18
byt.z. garáž 8
Celkem JED 26
LV 235
spoluvlastník 338

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 22.10.2013
THM-G 1:2000 01.01.1980 22.10.2013
S-SK GS 1:2880 1838 01.01.1980 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Plzeň-město.

vypočteno: 26.05.2022 07:33

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.