k.ú.: 624063 - Čížkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 598704 - Čížkov NUTS5 CZ0633598704
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 141 1097518
zahrada 112 73210
travní p. 57 203934
lesní poz 30 1446252
vodní pl. rybník 3 8367
zast. pl. společný dvůr 5 1890
zast. pl. 109 39084
ostat.pl. jiná plocha 46 12356
ostat.pl. manipulační pl. 39 42332
ostat.pl. neplodná půda 7 960
ostat.pl. ostat.komunikace 68 42271
ostat.pl. silnice 22 56226
ostat.pl. zeleň 7 1267
Celkem KN 646 3025667
Par. KMD 646 3025667
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 55
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
Celkem BUD 105
LV 104
spoluvlastník 138

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.09.2010
S-SK GS 1:2880 1829 27.09.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 10:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.