k.ú.: 624101 - Čížkovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 564711 - Čížkovice NUTS5 CZ0423564711
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4208 - Lovosice
Pověřený obecní úřad 42082 - Lovosice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 793 3070198
chmelnice 10 26738
zahrada skleník-pařeniš. 2 1354
zahrada 284 127805
ovoc. sad 34 174135
travní p. 216 284754
vodní pl. nádrž přírodní 1 479
vodní pl. tok přirozený 71 36984
vodní pl. tok umělý 7 688
zast. pl. společný dvůr 28 6771
zast. pl. zbořeniště 41 14093
zast. pl. 610 148456
ostat.pl. dráha 33 79325
ostat.pl. jiná plocha 180 211540
ostat.pl. manipulační pl. 95 89302
ostat.pl. neplodná půda 145 148981
ostat.pl. ostat.komunikace 183 121058
ostat.pl. pohřeb. 3 3057
ostat.pl. silnice 57 104026
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 17083
ostat.pl. zeleň 22 82191
Celkem KN 2821 4749018
GP 43 497827
Celkem ZE 43 497827
Par. KMD 2821 4749018
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 301
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 2
č.e. jiná st. 5
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 123
bez čp/če jiná st. 82
bez čp/če obč.vyb 8
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 19
rozestav. 1
Celkem BUD 601
byt.z. byt 131
obč.z. byt 32
Celkem JED 163
LV 759
spoluvlastník 1110

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2012
S-SK GS 1:2880 1843 29.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 19.05.2022 13:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.