k.ú.: 624128 - Čížkrajice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 551503 - Čížkrajice NUTS5 CZ0311551503
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 237 2217110
zahrada 126 91820
travní p. 318 1539413
lesní poz 136 1183860
vodní pl. nádrž umělá 6 5197
vodní pl. rybník 15 141578
vodní pl. tok přirozený 1 1292
vodní pl. tok umělý 22 7357
vodní pl. zamokřená pl. 9 17449
zast. pl. zbořeniště 3 1664
zast. pl. 184 51521
ostat.pl. jiná plocha 59 20768
ostat.pl. manipulační pl. 19 36176
ostat.pl. mez, stráň 4 819
ostat.pl. neplodná půda 66 46891
ostat.pl. ostat.komunikace 171 103907
ostat.pl. silnice 7 24304
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3677
ostat.pl. zeleň 13 3210
Celkem KN 1400 5498013
Par. DKM 377 312165
Par. KMD 1023 5185848
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 90
č.p. rod.rekr 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 32
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 173
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 240
spoluvlastník 322

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.04.2019 intravilán
KMD 1:1000 27.06.2017
KM-D 1:2000 28.12.2000 08.04.2019
S-SK GS 1:2880 1870 28.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 16.07.2024 15:30

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.