k.ú.: 624128 - Čížkrajice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 551503 - Čížkrajice NUTS5 CZ0311551503
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 16.05.2021)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 242 2483545
zahrada 116 90511
travní p. 286 1273369
lesní poz 125 1180349
vodní pl. nádrž umělá 6 5197
vodní pl. rybník 14 141578
vodní pl. tok přirozený 1 1292
vodní pl. tok umělý 22 7357
vodní pl. zamokřená pl. 9 21609
zast. pl. zbořeniště 5 1736
zast. pl. 178 51038
ostat.pl. jiná plocha 52 19853
ostat.pl. manipulační pl. 18 36074
ostat.pl. mez, stráň 4 819
ostat.pl. neplodná půda 65 47379
ostat.pl. ostat.komunikace 159 103566
ostat.pl. silnice 7 23843
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 3677
ostat.pl. zeleň 13 3210
Celkem KN 1326 5496002
Par. DKM 328 155234
Par. KMD 998 5340768
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 23
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 64
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če víceúčel 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 168
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 231
spoluvlastník 318

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 08.04.2019 intravilán
KMD 1:1000 27.06.2017
KM-D 1:2000 28.12.2000 08.04.2019
S-SK GS 1:2880 1870 28.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 16.05.2021 21:28

Aktuality

14.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Správce DMVS.

13.05.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2021) je k dispozici ke stažení.

06.05.2021
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik / metodička bezpečnosti.