k.ú.: 624144 - Mezilesí u Trhových Svinů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP České Budějovice email: kp.cbudejovice@cuzk.cz
Lidická tř. 11/124, 37086 České Budějovice telefon: 386713111 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3301 - České Budějovice NUTS4 CZ0311
Obec 551503 - Čížkrajice NUTS5 CZ0311551503
Pracoviště 301 - České Budějovice

Obec s rozšířenou působností 3113 - Trhové Sviny
Pověřený obecní úřad 31132 - Trhové Sviny

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 1 390
orná půda 157 1717982
zahrada 52 41645
travní p. 82 384689
lesní poz 84 1074528
vodní pl. nádrž umělá 3 827
vodní pl. rybník 10 141210
vodní pl. tok umělý 9 2232
vodní pl. zamokřená pl. 5 8939
zast. pl. zbořeniště 1 168
zast. pl. 56 20786
ostat.pl. jiná plocha 25 27012
ostat.pl. manipulační pl. 7 10362
ostat.pl. neplodná půda 28 24123
ostat.pl. ostat.komunikace 33 39974
ostat.pl. silnice 18 11943
ostat.pl. zamokřená pl. 1 1435
Celkem KN 572 3508245
Par. KMD 572 3508245
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 29
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 53
LV 75
spoluvlastník 95

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 19.04.2017
KM-D 1:2000 28.12.2000 19.04.2017 Gusterberg
S-SK GS 1:2880 1870 28.12.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP České Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 15:52

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.