k.ú.: 624284 - Spůle u Čkyně - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550167 - Čkyně NUTS5 CZ0315550167
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3116 - Vimperk
Pověřený obecní úřad 31161 - Vimperk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 6 2022
orná půda 68 401846
zahrada 51 44562
travní p. mez, stráň 32 24866
travní p. 138 456872
lesní poz 134 627997
vodní pl. nádrž umělá 2 856
vodní pl. tok přirozený 21 26328
vodní pl. tok umělý 8 1805
zast. pl. zbořeniště 2 93
zast. pl. 48 27852
ostat.pl. jiná plocha 123 66627
ostat.pl. manipulační pl. 12 26351
ostat.pl. neplodná půda 113 30425
ostat.pl. ostat.komunikace 66 35183
Celkem KN 824 1773685
Par. DKM 824 1773685
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če výroba 8
Celkem BUD 48
LV 62
spoluvlastník 80

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.2004
ZMVM 1:2000 19.12.1994 06.12.2004
S-SK GS 1:2880 1837 19.12.1994


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 23.05.2022 17:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.