k.ú.: 624306 - Člunek - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 561703 - Člunek NUTS5 CZ0313561703
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 14.07.2024)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 2628269
zahrada 94 73472
travní p. mez, stráň 5 5070
travní p. 200 1457037
lesní poz 174 1650624
vodní pl. nádrž umělá 1 381
vodní pl. rybník 45 1615971
vodní pl. tok přirozený 11 8459
vodní pl. tok umělý 50 29053
vodní pl. zamokřená pl. 7 36568
zast. pl. zbořeniště 7 707
zast. pl. 177 59914
ostat.pl. jiná plocha 265 570417
ostat.pl. manipulační pl. 14 42686
ostat.pl. neplodná půda 134 184277
ostat.pl. ostat.komunikace 144 194351
ostat.pl. pohřeb. 1 1501
ostat.pl. silnice 22 53977
ostat.pl. zeleň 32 26049
Celkem KN 1529 8638783
Par. DKM 1362 5648841
Par. KMD 167 2989942
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 7
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 84
č.e. rod.rekr 14
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 16
bez čp/če zem.used 2
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 173
byt.z. byt 15
Celkem JED 15
LV 204
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.09.2023 mapování intravilánu
KMD 1:1000 09.09.2014
DKM-KPÚ 11.09.2009 1:1000 22.10.2009 *) JPÚ mimo lesy a intravilán
S-SK GS 1:2880 1828 09.09.2014


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 16.07.2024 14:32

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.