k.ú.: 624322 - Lomy u Kunžaku - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 561703 - Člunek NUTS5 CZ0313561703
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 47 1042584
zahrada 63 58104
ovoc. sad 11 21406
travní p. 158 1568604
lesní poz 158 2519840
vodní pl. nádrž přírodní 1 9749
vodní pl. rybník 18 115903
vodní pl. tok umělý 27 16556
vodní pl. zamokřená pl. 12 74127
zast. pl. zbořeniště 5 828
zast. pl. 123 36176
ostat.pl. dráha 12 81087
ostat.pl. jiná plocha 82 167609
ostat.pl. manipulační pl. 59 43555
ostat.pl. neplodná půda 125 281593
ostat.pl. ostat.komunikace 164 182256
ostat.pl. silnice 17 21335
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 11 140891
ostat.pl. zeleň 28 2915
Celkem KN 1121 6385118
PK 60 368880
GP 246 1867403
Celkem ZE 306 2236283
Par. KMD 644 2962979
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 25
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 42
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 27
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 2
Celkem BUD 123
LV 142
spoluvlastník 226

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 22.11.2017
S-SK GS 1:2880 1828


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 17.05.2022 06:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.