k.ú.: 624373 - Čučice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 582930 - Čučice NUTS5 CZ0643582930
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6208 - Ivančice
Pověřený obecní úřad 62081 - Ivančice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1275 2312666
zahrada 182 99457
ovoc. sad 41 100266
travní p. 331 412794
lesní poz 490 4680757
vodní pl. tok přirozený 105 137548
zast. pl. společný dvůr 3 280
zast. pl. zbořeniště 1 263
zast. pl. 312 74766
ostat.pl. jiná plocha 48 11359
ostat.pl. manipulační pl. 68 58584
ostat.pl. neplodná půda 495 194930
ostat.pl. ostat.komunikace 385 78073
ostat.pl. pohřeb. 1 2421
ostat.pl. silnice 43 54733
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 8197
Celkem KN 3784 8227094
Par. DKM 3784 8227094
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 135
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 35
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 11
č.e. rod.rekr 62
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 288
LV 398
spoluvlastník 523

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 14.02.2013
ZMVM 1:2000 01.01.1991 14.02.2013 1:1000,1:2000
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1990


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2022 20:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.