k.ú.: 624471 - Hluboké u Dalečína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Žďár nad Sázavou email: kp.zdarnadsazavou@cuzk.cz
Strojírenská 8/1276, 59127 Žďár nad Sázavou telefon: 566585714 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3714 - Žďár nad Sázavou NUTS4 CZ0635
Obec 595454 - Dalečín NUTS5 CZ0635595454
Pracoviště 714 - Žďár nad Sázavou

Obec s rozšířenou působností 6101 - Bystřice nad Pernštejnem
Pověřený obecní úřad 61011 - Bystřice nad Pernštejnem

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 20 256105
zahrada 90 70382
ovoc. sad 3 10675
travní p. mez, stráň 2 1799
travní p. 326 1711001
lesní poz 253 1185633
vodní pl. nádrž umělá 4 384756
zast. pl. zbořeniště 4 425
zast. pl. 79 18699
ostat.pl. jiná plocha 30 22162
ostat.pl. manipulační pl. 7 17236
ostat.pl. neplodná půda 153 114743
ostat.pl. ostat.komunikace 104 73461
ostat.pl. silnice 23 36105
Celkem KN 1098 3903182
Par. KMD 1098 3903182
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.used 10
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 78
LV 120
spoluvlastník 175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 11.12.2015
S-SK ŠS 1:2880 1826 11.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Žďár nad Sázavou.

vypočteno: 16.05.2022 23:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.