k.ú.: 624527 - Dalešice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590517 - Dalešice NUTS5 CZ0634590517
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61131 - Hrotovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 699 6693934
zahrada 308 180238
ovoc. sad 2 3603
travní p. 80 158874
lesní poz 89 2745872
vodní pl. nádrž umělá 6 808487
vodní pl. rybník 5 158095
vodní pl. tok přirozený 12 30939
zast. pl. zbořeniště 2 236
zast. pl. 341 150076
ostat.pl. jiná plocha 66 62666
ostat.pl. manipulační pl. 24 43685
ostat.pl. neplodná půda 39 43901
ostat.pl. ostat.komunikace 115 172175
ostat.pl. pohřeb. 1 2381
ostat.pl. silnice 8 118755
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 4104
ostat.pl. zeleň 1 51
Celkem KN 1807 11378072
Par. KMD 1807 11378072
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 173
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 44
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 54
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 13
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo plav.úč. 1
Celkem BUD 333
byt.z. byt 15
byt.z. garáž 11
obč.z. byt 2
Celkem JED 28
LV 423
spoluvlastník 589

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.03.2016
Ost. 1:2500 31.12.1942 17.03.2016
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1942


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 19.05.2022 00:19

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.