k.ú.: 624535 - Stropešín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Třebíč email: kp.trebic@cuzk.cz
Jungmannova 2/178, 67401 Třebíč telefon: 568404211 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 587460 - Stropešín NUTS5 CZ0634587460
Pracoviště 710 - Třebíč

Obec s rozšířenou působností 6113 - Třebíč
Pověřený obecní úřad 61131 - Hrotovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 237 3406174
zahrada 101 76004
ovoc. sad 5 40168
travní p. 7 8096
lesní poz 31 2298684
vodní pl. nádrž umělá 5 809293
zast. pl. 105 39572
ostat.pl. jiná plocha 20 10535
ostat.pl. manipulační pl. 4 17538
ostat.pl. neplodná půda 11 6832
ostat.pl. ostat.komunikace 35 114767
ostat.pl. silnice 57 65422
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2027
Celkem KN 620 6895112
Par. KMD 620 6895112
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 52
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 22
Celkem BUD 102
LV 123
spoluvlastník 160

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 16.06.2014
Ost. 1:2500 31.12.1932 16.06.2014
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1932


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Třebíč.

vypočteno: 27.05.2022 20:17

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.