k.ú.: 624551 - Dalov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505188 - Šternberk NUTS5 CZ0712505188
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71101 - Šternberk

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 132524
zahrada 178 102609
travní p. 123 4446687
lesní poz 161 7239290
vodní pl. nádrž přírodní 1 705
vodní pl. nádrž umělá 7 16104
vodní pl. tok přirozený 15 52478
vodní pl. tok umělý 1 903
zast. pl. zbořeniště 9 3049
zast. pl. 205 62719
ostat.pl. jiná plocha 51 177023
ostat.pl. manipulační pl. 3 22228
ostat.pl. neplodná půda 21 17776
ostat.pl. ostat.komunikace 70 140788
ostat.pl. pohřeb. 1 1206
ostat.pl. silnice 9 61550
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 34219
ostat.pl. zeleň 48 268466
Celkem KN 931 12780324
Par. DKM 777 6153820
Par. KMD 154 6626504
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 53
č.p. ubyt.zař 1
č.p. zem.used 14
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 90
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
rozestav. 2
Celkem BUD 205
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 222
spoluvlastník 328

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 10.12.2018
KMD 1:1000 20.11.2017
DKM-KPÚ 02.09.2010 1:1000 21.09.2010 *)
S-SK ŠS 1:2880 1834 10.12.2018


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 07:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.