k.ú.: 624594 - Všeborovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 537918 - Dalovice NUTS5 CZ0412537918
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 87 1305498
zahrada 112 78778
ovoc. sad 1 13210
travní p. 151 358014
lesní poz les(ne hospodář) 44 720087
vodní pl. nádrž umělá 1 1998
vodní pl. tok přirozený 5 137877
vodní pl. zamokřená pl. 4 8301
zast. pl. společný dvůr 3 457
zast. pl. 232 60594
ostat.pl. jiná plocha 152 74465
ostat.pl. manipulační pl. 10 12503
ostat.pl. neplodná půda 66 53665
ostat.pl. ostat.komunikace 53 77429
ostat.pl. silnice 25 93350
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 26 24676
ostat.pl. zeleň 24 11116
Celkem KN 996 3032018
Par. DKM 996 3032018
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 56
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 61
č.p. tech.vyb 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 23
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 7
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 228
byt.z. byt 31
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 1
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 36
LV 332
spoluvlastník 429

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.11.2006
THM-V 1:2000 01.01.1973 02.11.2006
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 22.05.2022 06:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.