k.ú.: 624608 - Vysoká u Dalovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 537918 - Dalovice NUTS5 CZ0412537918
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 628497
zahrada 121 69006
travní p. 71 235355
lesní poz 23 259071
vodní pl. nádrž umělá 1 6983
vodní pl. tok přirozený 1 5764
vodní pl. tok umělý 1 514
zast. pl. společný dvůr 2 396
zast. pl. 140 26602
ostat.pl. jiná plocha 66 14428
ostat.pl. manipulační pl. 6 2382
ostat.pl. neplodná půda 10 15311
ostat.pl. ostat.komunikace 35 16647
ostat.pl. silnice 8 70537
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 796
Celkem KN 529 1352289
Par. DKM 529 1352289
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 55
č.p. byt.dům 3
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 36
č.e. garáž 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 2
rozestav. 1
Celkem BUD 139
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 10
Celkem JED 11
LV 163
spoluvlastník 227

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.2006
THM-V 1:2000 01.01.1973 30.10.2006
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1972


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 10:01

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.