k.ú.: 624632 - Dambořice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kyjov email: kp.kyjov@cuzk.cz
Masarykovo nám. 31/57, 69701 Kyjov telefon: 518697011 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3706 - Hodonín NUTS4 CZ0645
Obec 586129 - Dambořice NUTS5 CZ0645586129
Pracoviště 738 - Kyjov

Obec s rozšířenou působností 6210 - Kyjov
Pověřený obecní úřad 62103 - Ždánice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 6810 10781677
vinice 1638 1397586
zahrada 507 216231
ovoc. sad 483 281169
travní p. mez, stráň 4 639
travní p. 1812 800144
lesní poz les s budovou 1 104
lesní poz 535 8017383
vodní pl. nádrž umělá 8 7480
vodní pl. tok umělý 125 75533
zast. pl. společný dvůr 4 373
zast. pl. zbořeniště 63 15212
zast. pl. 855 270244
ostat.pl. dráha 7 41130
ostat.pl. jiná plocha 604 177001
ostat.pl. manipulační pl. 396 144240
ostat.pl. neplodná půda 1005 229667
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 374
ostat.pl. ostat.komunikace 1145 464898
ostat.pl. pohřeb. 7 12498
ostat.pl. silnice 5 56069
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 21 31822
ostat.pl. zeleň 220 146408
Celkem KN 16256 23167882
Par. DKM 1 147
Par. KMD 16255 23167735
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 408
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 10
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 143
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 3
č.p. zem.used 2
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 21
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 22
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če zem.stav 31
bez čp/če zem.used 37
rozestav. 1
Celkem BUD 756
byt.z. byt 4
obč.z. j.nebyt 3
Celkem JED 7
LV 1484
spoluvlastník 2204

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 06.12.2017
S-SK ŠS 1:2880 1827 06.12.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kyjov.

vypočteno: 19.05.2022 01:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.