k.ú.: 624659 - Damíč - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 557099 - Soběšice NUTS5 CZ0322557099
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3214 - Sušice
Pověřený obecní úřad 32142 - Sušice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 146 605037
zahrada 46 31247
travní p. mez, stráň 6 8409
travní p. 148 598786
lesní poz 67 507883
vodní pl. nádrž přírodní 6 3818
vodní pl. nádrž umělá 1 59
vodní pl. rybník 1 558
vodní pl. tok umělý 11 3134
vodní pl. zamokřená pl. 1 849
zast. pl. 46 21417
ostat.pl. jiná plocha 41 28557
ostat.pl. manipulační pl. 10 3364
ostat.pl. neplodná půda 137 100015
ostat.pl. ostat.komunikace 74 42870
ostat.pl. silnice 12 5216
Celkem KN 753 1961219
Par. DKM 3 1429
Par. KMD 750 1959790
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 33
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 10
Celkem BUD 46
LV 66
spoluvlastník 86

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2015
S-SK GS 1:2880 1837 08.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 25.05.2022 02:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.