k.ú.: 624675 - Damnice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593907 - Damnice NUTS5 CZ0647593907
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6212 - Moravský Krumlov
Pověřený obecní úřad 62121 - Miroslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 222 6996075
zahrada 128 65613
ovoc. sad 2 6753
travní p. 1 780
lesní poz 9 257416
vodní pl. tok přirozený 25 25172
zast. pl. zbořeniště 14 6361
zast. pl. 218 110864
ostat.pl. dráha 8 162077
ostat.pl. jiná plocha 58 31227
ostat.pl. manipulační pl. 27 45687
ostat.pl. neplodná půda 8 1542
ostat.pl. ostat.komunikace 125 232153
ostat.pl. silnice 12 38061
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 12324
ostat.pl. zeleň 2 596
Celkem KN 862 7992701
PK 8 665
GP 444 6577488
Celkem ZE 452 6578153
Par. DKM 2 509
Par. KMD 548 333696
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 63
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 1
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 76
č.p. výroba 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 25
bez čp/če zem.used 3
Celkem BUD 205
LV 237
spoluvlastník 356

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 23.03.2022 1:1000 24.03.2022 *) malá část extravilánu v rámci KPÚ v k.ú. Suchohrdly u Miroslavi
KMD 1:1000 10.07.2015
S-SK ŠS 1:2880 1824


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 12/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 20.05.2022 03:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.