k.ú.: 624683 - Damníkov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Orlicí email: kp.ustino@cuzk.cz
Mírové náměstí 1389, 56201 Ústí nad Orlicí telefon: 465513111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3611 - Ústí nad Orlicí NUTS4 CZ0534
Obec 580074 - Damníkov NUTS5 CZ0534580074
Pracoviště 611 - Ústí nad Orlicí

Obec s rozšířenou působností 5306 - Lanškroun
Pověřený obecní úřad 53061 - Lanškroun

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 186 6408630
zahrada 371 375272
travní p. 429 1992621
lesní poz 190 2740364
vodní pl. nádrž umělá 2 1831
vodní pl. tok přirozený 45 57692
vodní pl. tok umělý 4 6999
vodní pl. zamokřená pl. 2 1883
zast. pl. zbořeniště 12 3627
zast. pl. 296 102642
ostat.pl. dráha 12 142271
ostat.pl. jiná plocha 95 80319
ostat.pl. manipulační pl. 97 70546
ostat.pl. neplodná půda 40 129917
ostat.pl. ostat.komunikace 321 272907
ostat.pl. pohřeb. 2 4068
ostat.pl. silnice 22 174504
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 11763
ostat.pl. zeleň 48 144570
Celkem KN 2176 12722426
EN 7 11604
PK 13 6682
GP 60 212469
Celkem ZE 80 230755
Par. DKM 533 8810850
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 42
č.p. byt.dům 6
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 159
č.p. tech.vyb 2
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 2
Celkem BUD 263
byt.z. byt 32
byt.z. j.nebyt 1
obč.z. byt 7
Celkem JED 40
LV 410
spoluvlastník 623

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 19.09.2013 1:1000 27.09.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1839


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2023.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Orlicí.

vypočteno: 19.05.2022 14:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.