k.ú.: 624705 - Bezděkov u Damnova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 560758 - Bor NUTS5 CZ0327560758
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32151 - Bor

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 32 1880458
zahrada 15 11453
travní p. 43 691982
lesní poz 38 1766052
vodní pl. nádrž umělá 2 5079
vodní pl. tok umělý 14 23885
vodní pl. zamokřená pl. 1 3703
zast. pl. 13 11825
ostat.pl. jiná plocha 34 147730
ostat.pl. manipulační pl. 1 2080
ostat.pl. neplodná půda 3 5673
ostat.pl. ostat.komunikace 26 70602
ostat.pl. silnice 3 45725
ostat.pl. zeleň 1 1037
Celkem KN 226 4667284
Par. DKM 226 4667284
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 9
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če obč.vyb. 1
Celkem BUD 13
LV 31
spoluvlastník 42

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 10.09.2020
S-SK GS 1:2880 1838 10.09.2020


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 20.05.2022 23:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.