k.ú.: 624764 - Daskabát - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 552445 - Daskabát NUTS5 CZ0712552445
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 697 2722870
zahrada 190 128512
ovoc. sad 2 23937
travní p. 380 1057109
lesní poz 36 975755
vodní pl. nádrž umělá 2 3732
vodní pl. tok přirozený 110 54012
vodní pl. zamokřená pl. 1 529
zast. pl. zbořeniště 1 103
zast. pl. 272 109316
ostat.pl. dálnice 9 195478
ostat.pl. jiná plocha 74 277833
ostat.pl. manipulační pl. 14 26663
ostat.pl. neplodná půda 47 27002
ostat.pl. ostat.komunikace 241 158997
ostat.pl. silnice 3 59958
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 8296
ostat.pl. zeleň 1 1111
Celkem KN 2082 5831213
Par. DKM 2082 5831213
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 169
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 33
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 268
obč.z. byt 2
obč.z. garáž 1
Celkem JED 3
LV 460
spoluvlastník 632

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.01.1997
S-SK ŠS 1:2880 1830 02.01.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 24.05.2022 00:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.