k.ú.: 624799 - Dašice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 574899 - Dašice NUTS5 CZ0532574899
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1736 8289462
zahrada 568 298165
ovoc. sad 12 48896
travní p. 145 591612
lesní poz 11 28698
vodní pl. nádrž přírodní 1 295
vodní pl. nádrž umělá 8 15399
vodní pl. tok přirozený 59 144968
vodní pl. tok umělý 323 170890
vodní pl. zamokřená pl. 3 6248
zast. pl. společný dvůr 6 460
zast. pl. zbořeniště 5 1405
zast. pl. 861 323246
ostat.pl. jiná plocha 153 100746
ostat.pl. manipulační pl. 121 233130
ostat.pl. neplodná půda 41 18627
ostat.pl. ostat.komunikace 376 213653
ostat.pl. pohřeb. 2 5559
ostat.pl. silnice 130 150837
ostat.pl. skládka 3 16542
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 24789
ostat.pl. zeleň 24 33834
Celkem KN 4594 10717461
Par. DKM 4589 10708256
Par. KMD 5 9205
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 382
č.p. byt.dům 11
č.p. jiná st. 6
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 14
č.p. obč.vyb. 3
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 99
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 5
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 121
bez čp/če jiná st. 72
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če prům.obj 22
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 33
bez čp/če zem.used 4
rozestav. 4
vod.dílo jez 1
s roz.jed 4
Celkem BUD 829
byt.z. byt 81
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 3
byt.z. j.nebyt 1
byt.z. rozest. 2
obč.z. byt 7
obč.z. garáž 1
obč.z. rozest. 90
Celkem JED 186
LV 1081
spoluvlastník 1652

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 06.12.2005
ZMVM 1:2000 01.06.1988 06.12.2005
S-SK GS 1:2880 1839 01.06.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 25.05.2022 10:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.