k.ú.: 624802 - Prachovice u Dašic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 574899 - Dašice NUTS5 CZ0532574899
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5309 - Pardubice
Pověřený obecní úřad 53092 - Pardubice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 302 2816235
zahrada 71 64738
travní p. 19 27904
lesní poz 5 5115
vodní pl. nádrž umělá 2 1442
vodní pl. tok přirozený 1 37416
vodní pl. tok umělý 36 22119
vodní pl. zamokřená pl. 4 987
zast. pl. společný dvůr 2 99
zast. pl. 69 37493
ostat.pl. jiná plocha 18 8893
ostat.pl. manipulační pl. 10 12777
ostat.pl. neplodná půda 6 2463
ostat.pl. ostat.komunikace 34 28656
ostat.pl. silnice 6 41004
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 852
ostat.pl. zeleň 1 1086
Celkem KN 587 3109279
Par. DKM 587 3109279
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. rod.dům 48
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 69
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 135
spoluvlastník 183

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.04.2003
ZMVM 1:2000 01.06.1988 01.04.2003
S-SK GS 1:2880 1839 01.06.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 19.05.2022 06:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.