k.ú.: 624853 - Deblín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 582948 - Deblín NUTS5 CZ0643582948
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1586 6040444
zahrada skleník-pařeniš. 1 18
zahrada 499 364405
ovoc. sad 27 85259
travní p. 273 403507
lesní poz les s budovou 1 10
lesní poz 333 7298754
vodní pl. nádrž umělá 3 2212
vodní pl. rybník 22 12815
vodní pl. tok přirozený 10 24960
zast. pl. zbořeniště 1 492
zast. pl. 510 165530
ostat.pl. jiná plocha 206 58656
ostat.pl. manipulační pl. 32 72374
ostat.pl. neplodná půda 75 42259
ostat.pl. ostat.komunikace 441 179905
ostat.pl. pohřeb. 2 8260
ostat.pl. silnice 45 95076
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 21421
ostat.pl. zeleň 29 3934
Celkem KN 4099 14880291
Par. DKM 4099 14880291
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 8
č.p. rod.dům 370
č.p. víceúčel 3
č.p. zem.stav 3
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 28
bez čp/če jiná st. 33
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 38
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 3
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 502
byt.z. byt 6
byt.z. j.nebyt 2
Celkem JED 8
LV 662
spoluvlastník 924

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 24.11.1997
S-SK ŠS 1:2880 1826 23.11.1997


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 24.05.2022 17:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.