k.ú.: 624861 - Děbolín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 545881 - Jindřichův Hradec NUTS5 CZ0313545881
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 374 3784185
zahrada 142 80623
ovoc. sad 1 8331
travní p. 290 1107115
lesní poz 249 2505874
vodní pl. rybník 41 148674
vodní pl. tok přirozený 3 1885
vodní pl. tok umělý 89 16581
vodní pl. zamokřená pl. 32 49464
zast. pl. 169 84054
ostat.pl. dráha 8 113206
ostat.pl. jiná plocha 247 217562
ostat.pl. manipulační pl. 37 23476
ostat.pl. neplodná půda 14 7398
ostat.pl. ost.dopravní pl. 6 12907
ostat.pl. ostat.komunikace 131 99164
ostat.pl. silnice 20 128789
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 2640
ostat.pl. zeleň 9 1980
Celkem KN 1864 8393908
Par. DKM 1126 5844238
Par. KMD 738 2549670
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 24
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 2
č.p. rod.dům 76
č.p. výroba 3
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 16
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 12
bez čp/če zem.used 1
vod.dílo hráz ohr 2
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 165
byt.z. byt 11
Celkem JED 11
LV 247
spoluvlastník 337

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 07.12.2016
DKM-KPÚ 30.10.2009 1:1000 25.11.2009 *) JPÚ mimo lesy a intravilán
S-SK GS 1:2880 1828 07.12.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 18.05.2022 11:40

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.