k.ú.: 624870 - Matná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jindřichův Hradec email: kp.jhradec@cuzk.cz
Scheinerova 1114, 37711 Jindřichův Hradec telefon: 384370140 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3303 - Jindřichův Hradec NUTS4 CZ0313
Obec 545881 - Jindřichův Hradec NUTS5 CZ0313545881
Pracoviště 303 - Jindřichův Hradec

Obec s rozšířenou působností 3105 - Jindřichův Hradec
Pověřený obecní úřad 31051 - Jindřichův Hradec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 85 1470134
zahrada 51 39068
travní p. 81 607548
lesní poz ostat.komunikace 2 796
lesní poz 70 398116
vodní pl. rybník 12 417889
vodní pl. tok umělý 7 6178
vodní pl. zamokřená pl. 15 88790
zast. pl. 59 30374
ostat.pl. jiná plocha 32 36298
ostat.pl. manipulační pl. 2 1471
ostat.pl. neplodná půda 1 1151
ostat.pl. ostat.komunikace 32 66938
ostat.pl. silnice 3 24670
Celkem KN 452 3189421
Par. DKM 423 2685411
Par. KMD 29 504010
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 25
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 3
vod.dílo hráz ohr 6
vod.dílo hráz př. 3
Celkem BUD 58
LV 67
spoluvlastník 77

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.09.2019 intravilán
KMD 1:1000 23.05.2016
DKM-KPÚ 16.09.2013 1:1000 03.10.2013 *)
S-SK GS 1:2880 1828 23.05.2016


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jindřichův Hradec.

vypočteno: 17.05.2022 09:37

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.