k.ú.: 624888 - Debrník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tábor email: kp.tabor@cuzk.cz
Štítného 2598, 39002 Tábor telefon: 381203011 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3308 - Tábor NUTS4 CZ0317
Obec 552321 - Hlavatce NUTS5 CZ0317552321
Pracoviště 308 - Tábor

Obec s rozšířenou působností 3110 - Soběslav
Pověřený obecní úřad 31101 - Soběslav

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 49 2727304
zahrada 65 61193
travní p. 76 625926
lesní poz les s budovou 3 81
lesní poz les(ne hospodář) 1 3638
lesní poz 89 1057653
vodní pl. nádrž přírodní 1 8207
vodní pl. tok přirozený 1 4253
vodní pl. tok umělý 8 12639
vodní pl. zamokřená pl. 13 33050
zast. pl. společný dvůr 1 263
zast. pl. zbořeniště 1 103
zast. pl. 57 41162
ostat.pl. jiná plocha 21 23362
ostat.pl. manipulační pl. 28 32051
ostat.pl. neplodná půda 15 39264
ostat.pl. ostat.komunikace 94 119446
ostat.pl. silnice 3 26588
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 5 1845
ostat.pl. zeleň 3 9887
Celkem KN 534 4827915
PK 1935 4452141
Celkem ZE 1935 4452141
Par. KMD 219 487716
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 7
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 6
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 3
Celkem BUD 60
LV 114
spoluvlastník 250

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.12.2017
S-SK GS 1:2880 1828


 
 

Plánovaný termín dokončení digitalizace katastrální mapy v tomto katastrálním území je 11/2022.

S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tábor.

vypočteno: 17.05.2022 05:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.