k.ú.: 625035 - Děčín-Staré Město - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 17 301616
zahrada 710 411027
travní p. 83 200856
lesní poz 16 1121703
vodní pl. nádrž umělá 1 199
vodní pl. tok přirozený 9 141033
vodní pl. tok umělý 1 59
zast. pl. společný dvůr 6 3194
zast. pl. zbořeniště 8 1562
zast. pl. 1055 196355
ostat.pl. dráha 5 84654
ostat.pl. jiná plocha 120 71464
ostat.pl. manipulační pl. 68 133032
ostat.pl. neplodná půda 41 74524
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 326
ostat.pl. ostat.komunikace 181 155271
ostat.pl. silnice 4 16149
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6693
ostat.pl. zeleň 41 54187
Celkem KN 2369 2973904
Par. DKM 2369 2973904
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 4
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 88
č.p. garáž 1
č.p. jiná st. 12
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 9
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 3
č.p. rod.dům 137
č.p. tech.vyb 6
č.p. výroba 2
č.e. garáž 400
č.e. jiná st. 109
č.e. rod.rekr 85
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 54
bez čp/če jiná st. 48
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 12
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 16
bez čp/če výroba 6
bez čp/če zem.stav 8
vod.dílo hráz pod 1
vod.dílo vodní el 1
Celkem BUD 1052
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 1476
byt.z. dílna 2
byt.z. j.nebyt 4
obč.z. byt 108
obč.z. garáž 4
Celkem JED 1595
LV 2337
spoluvlastník 4286

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 13.12.1999
ZMVM 1:1000 01.11.1981 13.12.1999 1.11.1981 1:2000, 1:1000,
THM-V 1:1000 01.04.1961 13.12.1999 01.04.1961 1:2000, 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 16.05.2022 16:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.