k.ú.: 625086 - Chrochvice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 25 157339
zahrada 496 297884
ovoc. sad 2 6186
travní p. 66 260987
lesní poz 66 418086
vodní pl. nádrž přírodní 1 49
vodní pl. tok přirozený 1 30261
zast. pl. zbořeniště 6 5659
zast. pl. 467 87796
ostat.pl. dráha 1 22648
ostat.pl. jiná plocha 58 26358
ostat.pl. manipulační pl. 27 15697
ostat.pl. neplodná půda 20 32360
ostat.pl. ostat.komunikace 66 61846
ostat.pl. silnice 5 32463
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2974
Celkem KN 1308 1458593
Par. DKM 1308 1458593
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. bydlení 189
č.p. byt.dům 14
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 97
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 2
č.e. garáž 11
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 52
bez čp/če garáž 50
bez čp/če jiná st. 15
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 5
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 1
Celkem BUD 464
byt.z. byt 46
byt.z. dílna 1
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 20
obč.z. dílna 1
obč.z. garáž 1
obč.z. sk.bneb 1
Celkem JED 73
LV 547
spoluvlastník 872

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 18.12.2000
THM-V 1:1000 01.04.1961 18.12.2000 01.04.1961 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.04.1961 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 16.05.2022 17:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.