k.ú.: 625230 - Bynov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 3916
zahrada 347 205021
ovoc. sad 2 7939
travní p. 147 175308
lesní poz ostat.komunikace 1 322
lesní poz 63 13862613
vodní pl. nádrž umělá 2 9728
vodní pl. rybník 1 9565
vodní pl. tok přirozený 17 27108
vodní pl. tok umělý 1 739
vodní pl. zamokřená pl. 2 5435
zast. pl. zbořeniště 22 4343
zast. pl. 532 132447
ostat.pl. dráha 2 78780
ostat.pl. jiná plocha 85 85928
ostat.pl. manipulační pl. 46 65547
ostat.pl. neplodná půda 45 22920
ostat.pl. ostat.komunikace 184 204847
ostat.pl. silnice 12 64547
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 13219
ostat.pl. zeleň 120 53139
Celkem KN 1647 15033411
Par. DKM 1647 15033411
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 53
č.p. jiná st. 3
č.p. obchod 3
č.p. obč.vyb 18
č.p. obč.vyb. 7
č.p. prům.obj 10
č.p. rod.dům 222
č.p. tech.vyb 4
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 1
č.e. garáž 60
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 68
bez čp/če jiná st. 20
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 2
bez čp/če tech.vyb 26
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 4
rozestav. 1
vod.dílo hráz př. 2
Celkem BUD 531
byt.z. byt 1428
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 56
byt.z. j.nebyt 8
obč.z. byt 13
obč.z. dílna 2
obč.z. garáž 2
Celkem JED 1510
LV 1641
spoluvlastník 3067

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 20.10.2005
ZMVM 1:1000 01.11.1981 20.10.2005 1.11.1981 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1824 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 16.05.2022 18:18

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.