k.ú.: 625248 - Bělá u Děčína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Děčín email: kp.decin@cuzk.cz
Tržní 24/1906, 40590 Děčín telefon: 412557071 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3502 - Děčín NUTS4 CZ0421
Obec 562335 - Děčín NUTS5 CZ0421562335
Pracoviště 502 - Děčín

Obec s rozšířenou působností 4202 - Děčín
Pověřený obecní úřad 42023 - Děčín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 2 1233
zahrada 579 337206
ovoc. sad 1 3154
travní p. 325 338702
lesní poz 80 4665268
vodní pl. tok přirozený 27 5696
vodní pl. tok umělý 3 133
zast. pl. zbořeniště 44 7931
zast. pl. 555 96151
ostat.pl. jiná plocha 91 29095
ostat.pl. manipulační pl. 9 8079
ostat.pl. neplodná půda 56 24149
ostat.pl. ostat.komunikace 91 102421
ostat.pl. silnice 2 9580
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7278
ostat.pl. zeleň 4 1661
Celkem KN 1871 5637737
Par. DKM 1871 5637737
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 7
č.p. jiná st. 6
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 320
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 3
č.e. garáž 24
č.e. jiná st. 23
č.e. rod.rekr 39
bez čp/če garáž 60
bez čp/če jiná st. 40
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 13
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 4
Celkem BUD 554
byt.z. byt 18
byt.z. dílna 1
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 2
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 26
LV 570
spoluvlastník 798

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 21.12.2004
ZMVM 1:2000 01.11.1981 22.12.2004 1.11.1981 1:1000,
S-SK GS 1:2880 1843 01.11.1981 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Děčín.

vypočteno: 17.05.2022 10:21

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.