k.ú.: 625329 - Dědice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Moravské Budějovice email: kp.morbudejovice@cuzk.cz
náměstí ČSA 43, 67602 Moravské Budějovice telefon: 568408041 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3710 - Třebíč NUTS4 CZ0634
Obec 590525 - Dědice NUTS5 CZ0634590525
Pracoviště 741 - Moravské Budějovice

Obec s rozšířenou působností 6106 - Moravské Budějovice
Pověřený obecní úřad 61062 - Moravské Budějovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 132 2203479
zahrada 79 63600
travní p. mez, stráň 1 5229
travní p. 105 254524
lesní poz 120 1291389
vodní pl. rybník 1 3266
vodní pl. tok přirozený 10 2292
vodní pl. tok umělý 40 12694
zast. pl. zbořeniště 1 245
zast. pl. 88 37076
ostat.pl. dráha 5 34786
ostat.pl. jiná plocha 25 32215
ostat.pl. manipulační pl. 1 209
ostat.pl. ostat.komunikace 65 67681
ostat.pl. silnice 16 33877
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 467
Celkem KN 690 4043029
Par. KMD 690 4043029
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 52
č.p. výroba 2
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 88
LV 121
spoluvlastník 178

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.01.2013
KM-D 1:2880 07.03.2001 31.01.2013
S-SK ŠS 1:2880 1824 07.03.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Moravské Budějovice.

vypočteno: 23.05.2022 20:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.