k.ú.: 625337 - Dědová - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 571300 - Dědová NUTS5 CZ0531571300
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 247 1848951
zahrada 140 76115
travní p. 245 1287230
lesní poz 67 443664
vodní pl. nádrž umělá 2 801
vodní pl. tok umělý 18 6223
vodní pl. zamokřená pl. 1 367
zast. pl. společný dvůr 3 325
zast. pl. zbořeniště 1 122
zast. pl. 125 37182
ostat.pl. foto. elektrárna 2 7527
ostat.pl. jiná plocha 43 70209
ostat.pl. manipulační pl. 15 11154
ostat.pl. neplodná půda 18 6473
ostat.pl. ostat.komunikace 79 89477
ostat.pl. silnice 1 15488
Celkem KN 1007 3901308
Par. KMD 1007 3901308
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 69
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 19
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 116
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 180
spoluvlastník 269

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.06.2014
S-SK GS 1:2880 1839 10.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 17.05.2022 02:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.