k.ú.: 625361 - Újezd u Chanovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556335 - Chanovice NUTS5 CZ0322556335
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3203 - Horažďovice
Pověřený obecní úřad 32031 - Horažďovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 365 1474912
zahrada 67 62634
travní p. 168 493656
lesní poz 186 1158638
vodní pl. nádrž umělá 5 5854
vodní pl. rybník 10 168922
vodní pl. tok umělý 40 13016
vodní pl. zamokřená pl. 2 4762
zast. pl. 83 28819
ostat.pl. jiná plocha 19 13981
ostat.pl. manipulační pl. 10 17924
ostat.pl. neplodná půda 155 126081
ostat.pl. ostat.komunikace 61 64149
ostat.pl. silnice 1 13027
ostat.pl. zeleň 8 1925
Celkem KN 1180 3648300
Par. KMD 1180 3648300
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 33
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 5
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če zem.stav 15
Celkem BUD 79
LV 126
spoluvlastník 283

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 23.11.2010
S-SK GS 1:2880 1837 23.11.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 26.05.2022 06:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.