k.ú.: 625388 - Milotice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561924 - Dehtáře NUTS5 CZ0633561924
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 50 551014
zahrada 2 1811
travní p. 38 197143
lesní poz les s budovou 5 172
lesní poz 39 707044
vodní pl. nádrž umělá 2 72044
vodní pl. rybník 2 4100
vodní pl. tok přirozený 5 18367
vodní pl. zamokřená pl. 4 1610
zast. pl. společný dvůr 2 12
zast. pl. zbořeniště 2 306
zast. pl. 73 9430
ostat.pl. jiná plocha 59 30054
ostat.pl. manipulační pl. 6 5084
ostat.pl. neplodná půda 59 39694
ostat.pl. ostat.komunikace 27 27539
ostat.pl. silnice 1 7283
Celkem KN 376 1672707
Par. KMD 376 1672707
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 2
č.e. rod.rekr 37
bez čp/če bydlení 11
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 75
LV 82
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 26.09.2014
KM-D 1:2000 22.05.2000 26.09.2014
S-SK GS 1:2880 1829 22.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 09:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.