k.ú.: 625396 - Onšovice u Dehtářů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 561924 - Dehtáře NUTS5 CZ0633561924
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 118 1087115
zahrada 20 17476
travní p. 63 185372
lesní poz 36 439324
vodní pl. rybník 6 16968
vodní pl. zamokřená pl. 1 360
zast. pl. zbořeniště 3 2019
zast. pl. 45 20278
ostat.pl. jiná plocha 38 23520
ostat.pl. manipulační pl. 22 36931
ostat.pl. neplodná půda 24 18317
ostat.pl. ostat.komunikace 35 30782
ostat.pl. silnice 43 87193
Celkem KN 454 1965655
Par. KMD 454 1965655
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 18
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 43
LV 62
spoluvlastník 76

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 31.10.2014
KM-D 1:2000 22.05.2000 31.10.2014
S-SK GS 1:2880 1829 22.05.2000


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 22.05.2022 21:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.