k.ú.: 625418 - Děhylov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 568236 - Děhylov NUTS5 CZ0805568236
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8109 - Hlučín
Pověřený obecní úřad 81091 - Hlučín

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 604 2607179
zahrada 340 217123
travní p. 293 761804
lesní poz les s budovou 2 45
lesní poz 198 428575
vodní pl. nádrž umělá 3 4261
vodní pl. rybník 1 284848
vodní pl. tok přirozený 91 150347
vodní pl. zamokřená pl. 15 102083
zast. pl. společný dvůr 1 1692
zast. pl. zbořeniště 1 36
zast. pl. 431 127521
ostat.pl. dráha 5 82028
ostat.pl. jiná plocha 118 73896
ostat.pl. manipulační pl. 39 41240
ostat.pl. neplodná půda 81 29704
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 275
ostat.pl. ostat.komunikace 185 118956
ostat.pl. silnice 5 40698
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 6 6292
ostat.pl. zeleň 1 500
Celkem KN 2421 5079103
Par. DKM 2421 5079103
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 2
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 235
č.p. tech.vyb 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 61
bez čp/če garáž 18
bez čp/če jiná st. 21
bez čp/če obč.vyb. 3
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 29
rozestav. 1
Celkem BUD 390
byt.z. byt 12
byt.z. garáž 2
obč.z. byt 4
Celkem JED 18
LV 547
spoluvlastník 701

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 16.12.2004
ZMVM 1:2000 01.12.1988 16.12.2004
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.12.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 17.05.2022 15:42

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.