k.ú.: 625507 - Oldřichovice u Děpoltic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 556041 - Dešenice NUTS5 CZ0322556041
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32052 - Nýrsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
zahrada 34 21296
ovoc. sad 20 807999
travní p. 46 585192
lesní poz 24 1240652
vodní pl. tok umělý 8 4528
zast. pl. společný dvůr 1 37
zast. pl. zbořeniště 5 4815
zast. pl. 30 14582
ostat.pl. jiná plocha 11 6494
ostat.pl. manipulační pl. 3 19630
ostat.pl. neplodná půda 37 197759
ostat.pl. ostat.komunikace 39 58301
ostat.pl. pohřeb. 1 700
ostat.pl. silnice 3 9584
ostat.pl. zeleň 3 632
Celkem KN 265 2972201
Par. DKM 169 2883707
Par. KMD 96 88494
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 30
LV 33
spoluvlastník 40

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 14.11.2019 1:1000 14.11.2019 *)
KMD 1:1000 26.08.2015
S-SK GS 1:2880 1837 14.11.2019


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 21.05.2022 20:59

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.