k.ú.: 625515 - Děpoltovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 538116 - Děpoltovice NUTS5 CZ0412538116
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 3 51233
zahrada 115 50212
travní p. 326 3926242
lesní poz les s budovou 2 82
lesní poz les(ne hospodář) 55 2204870
lesní poz ostat.komunikace 1 566
lesní poz 104 1853390
vodní pl. nádrž přírodní 1 84
vodní pl. nádrž umělá 13 43654
vodní pl. rybník 4 236339
vodní pl. tok přirozený 15 36658
vodní pl. tok umělý 3 495
zast. pl. společný dvůr 6 2953
zast. pl. zbořeniště 7 1168
zast. pl. 289 57004
ostat.pl. dobývací prost. 6 49772
ostat.pl. jiná plocha 156 558565
ostat.pl. manipulační pl. 39 98351
ostat.pl. neplodná půda 148 223526
ostat.pl. ostat.komunikace 131 171158
ostat.pl. pohřeb. 1 1524
ostat.pl. silnice 39 123481
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 23785
ostat.pl. zeleň 19 6945
Celkem KN 1491 9722057
Par. DKM 1491 9722057
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. byt.dům 4
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 28
č.p. ubyt.zař 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 117
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če prům.obj 6
bez čp/če rod.rekr 7
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 7
bez čp/če zem.used 1
rozestav. 1
Celkem BUD 274
byt.z. byt 24
byt.z. j.nebyt 1
Celkem JED 25
LV 303
spoluvlastník 393

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 21.11.2019 1:1000 28.11.2019 *) KoPÚ Děpoltovice
DKM 1:1000 11.10.2000
ZMVM 1:2000 01.12.1984 10.10.2000
S-SK GS 1:2880 1842 30.11.1984


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 06:33

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.