k.ú.: 625523 - Nivy - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 538116 - Děpoltovice NUTS5 CZ0412538116
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 7 158602
zahrada 15 5367
travní p. 105 923812
lesní poz les s budovou 9 445
lesní poz les(ne hospodář) 61 1239159
lesní poz 18 176985
vodní pl. nádrž umělá 7 28674
vodní pl. tok přirozený 1 1194
vodní pl. tok umělý 10 15464
vodní pl. zamokřená pl. 3 5082
zast. pl. společný dvůr 1 211
zast. pl. zbořeniště 4 274
zast. pl. 118 14990
ostat.pl. jiná plocha 131 113675
ostat.pl. manipulační pl. 7 10270
ostat.pl. neplodná půda 83 360580
ostat.pl. ostat.komunikace 28 51561
ostat.pl. silnice 4 27497
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 18657
ostat.pl. zeleň 2 1090
Celkem KN 622 3153589
Par. DKM 622 3153589
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 26
č.e. rod.rekr 80
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 122
LV 145
spoluvlastník 175

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.12.2004
THM-G 1:2000 01.01.1982 08.12.2004
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 28.05.2022 06:49

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.