k.ú.: 625540 - Derflice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Znojmo email: kp.znojmo@cuzk.cz
Pražská 63a/2734, 66952 Znojmo telefon: 515224006 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3713 - Znojmo NUTS4 CZ0647
Obec 593711 - Znojmo NUTS5 CZ0647593711
Pracoviště 713 - Znojmo

Obec s rozšířenou působností 6220 - Znojmo
Pověřený obecní úřad 62203 - Znojmo

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 255 2698621
zahrada 32 28437
ovoc. sad 12 154480
travní p. mez, stráň 1 2375
travní p. 20 41183
lesní poz les(ne hospodář) 20 48011
lesní poz 26 85372
vodní pl. nádrž přírodní 1 689
vodní pl. tok přirozený 10 23321
zast. pl. zbořeniště 1 72
zast. pl. 81 30667
ostat.pl. jiná plocha 45 22967
ostat.pl. manipulační pl. 4 20922
ostat.pl. neplodná půda 23 65766
ostat.pl. ostat.komunikace 37 116917
ostat.pl. pohřeb. 1 920
ostat.pl. silnice 1 24530
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 150
Celkem KN 571 3365400
Par. DKM 571 3365400
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 43
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 79
LV 108
spoluvlastník 133

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 15.11.2002 intravilán (novým mapováním)
DKM-KPÚ 15.11.2002 1:1000 15.11.2002 *) extravilán (dle JPÚ)
THM-G 1:2000 01.01.1965 14.11.2002 extravilán
THM-V 1:2000 01.01.1965 14.11.2002 intravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Znojmo.

vypočteno: 17.05.2022 03:56

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.